Page 23 - Özyalçın Construction
P. 23

• Örnek görseller, kullanım alanları ile ilgili fikir verme amaçlı tasarlanmış görseller olup, • Since the provided sample images of the living areas were designed to serve
        Özyalçın Construction Ltd.’nin görsellerdeki mekanları projede uygulama zorunluluğu yoktur. only as examples, Özyalçin Construction Ltd. cannot be obliged to execute them.

       •• Broşürde kullanılan iç mekan görselleri tamamen kullanım alanları ile ilgili fikir verme amaçlı •• Since the pictures of the interiors were designed to serve only as examples,
        tasarlanmış olup, Özyalçın Construction Ltd.’nin bu görsel içeriklerini birebir uygulama zorunluluğu yoktur. Özyalçin Construction Ltd. connot be obliged to fully execute their contents.

       ••• Broşürde belirtilen tüm metrekareler brüt şeklindedir.                ••• All square meters mentioned in the brochure are in gross.
   18   19   20   21   22   23   24