Page 11 - Özyalçın Construction
P. 11

Vaziyet Planr                                                                       Site Plan
    Küçük mahalleler güzeldir.                                  Small neighbourhoods are lovely.


    Herkes birbirine yakın, komşular kardeşten de ötedir.                     Everyone are close to each other, neighbours are closer than siblings.
    Balkondan balkona seslenmek, birlikte vakit geçirmek,                     Neighbourhood is calling out from your terrace to your neighbour’s
    birbirine gülümsemektir mahalle hayatı. Çocuklar birlikte büyür                terrace, spending time together, smiling to each other. Children grow
    mahallelerde, büyükler birlikte yaşlanır. Bu yakınlığa rağmen                 up together; adults grow old together in neighbourhoods. In spite of
    saygı esastır, herkes kendi evinde kendi hayatını yaşar.                   this closeness, respect is fundamental, everyone continues with their

                                                   own lives in their own houses.
    Aslında küçük mahalleler, büyük ailelerdir.
                                                   In fact, small neighbourhoods are big families.
    Doğanköy Levantine’i 14.100 m bir arazi üzerinde sakin,
                      2
    samimi, güvenli ve prestijli bir mahalle olarak planladık.                  For Doğanköy Levantine, we planned a tranquil, devout, safe and
                                                                                 2
    Burada kendinize en uygun yaşamı seçebilmeniz için de                     prestigious neighbourhood over an area of 14,100 m . Also, for you
    3 farklı konut tipi tasarladık.                                to find the best that suits your preferences, we designed 3 different
                                                   house types.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16